UZAY TERAPİSİ

Uzay Terapi Nedir? 

Bu buluş kas ve eklemlere değişik yönlerde, değişebilir kuvvet ve destek
uygulanması amacıyla oluşturulmuş yumuşak giyilebilir bir ortez
sistemidir.Temelinde kozmonotların giydiği ‘Penguin Suit’ adı verilen özel
kıyafet olan bir diğer deyişle uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen
bir pediatrik fizik tedavi yöntemidir. İlk prototipi 1992 yılında
geliştirilmiştir. Vestibular sistemin hareket yeteneğimiz üzerinde önemi çok büyüktür. Vücudumuzun tüm bölgeleri pozisyon ve duruşumuzu koordine eden, yaptığımız hareket, eylem ve
yönelmelerle ilgili bulundukları yerden beyine bilgi taşıyan reseptör organlarla
doludur. Tüm eklemlerde yoğun olarak bulunan ‘proproseptif’ ve ‘sensör’ organ denen bu
reseptörler beyinle vücut kısımları arasındaki bu haber kanalında başrolde görev
alırlar.TheraSuit tedavi yönteminde kullanılan özel kıyafet büyük eklemlere
kompresyon yaparak sıkıştırır. Bu sayede eklemlere derin bir basınç uygulanır.
Böylece eklemdeki tüm sensör ve proprioseptif bilginin uyarılması ve
bilinçlenmesi sağlanır.TheraSuit’in eklemler üzerinde yaptığı bu değişiklik son
derece önem arz eder. Aslında bu durum bebeklerin hatta yetişkinlerin öğrenme,
büyüme ve gelişiminin nasıl olduğunu izah eden mekanizmanın temelidir.Sensör
organlar vücudun ne yaptığına, nasıl hareket ettiğini dair beyine devamlı bilgi
gönderir; beyinse bunun akabinde vücudun nasıl, hangi yöne hareket etmesi
gerektiği sinyalini  nöronlarla çevre dokulara iletir.Beyin bu bilgi ve
koordinasyon ağının merkezinde olan organdır. Devamlı surette düzeltme ve
ayarlamalar yaparak ve dengede tutuşuyla doğru, düzgün ve zamanında hareket
etmemizi sağlar. Kumanda beyindedir.Serebral Palsi, doğum öncesi, doğum sırası
veya doğum sonrasında gelişen bazı beyin hasarlarının sonucunda ortaya çıkan
klinik tablodur. Bu durum beyin ve vücut arasında nöronlar vasıtasıyla sağlanan
bilgi alışverişi ve iletilerde hasara neden olur.Bu tür beyin hasarı olanlarda
özellikle serebral palsili çocuklarda SuitTherapy sensör ve proprioseptif
organlara yardım ederek beyin ve vücut arasında yukarda bahsedilen ileti ve
bilgi alışverişinin geri kazanılmasını sağlar.Sinirlerin ileti hızını ölçen EEG
yöntemiyle tedavinin öncesinde ölçülen anormal ileti hızlarının yoğun tedaviyle
beraber normal değerlerini kazandığı gösterilmiştir.
SuitTherapy
bunun yanında tedavinin bir  parçası olan, vücuda yerleştirilen elastik
bantlardan oluşan özel kıyafet sayesinde kas gruplarında karşı direnç oluşturur.
Bu sayede serebral palsili hasta oluşan bu dirence karşı hareket ettikçe kaslar
kuvvetlenir. Kısaca metodun bir parçası olan bu özel kıyafet tedavide
hızlandırıcı rol üstlenir.


Uzay Terapi

Uzay Terapi Methodu, serebral palisi, gelişim geriliği travmatik beyin
yaralanması gibi nörolojik bozukluklar için çok heyecan verici bir yaklaşım.
Fakat farklı teknik ve methodların en iyi özelliklerini birleştiriyor ve
temelleri egzersiz fizyolojisine dayanan sağlam bir mantığı vardır.Anahtar nokta
katılımcının kendi ihtiyaçları, güç ve zaaflarına dayanan bir kuvvetlendirme
programı. Artan kuvvet, genellikle kendini günlük yaşam aktivitelerinde
gösteriyor.
Uzay Terapi Methodu, yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor.
Tedavide patolojik reflekslerin elenmesi ve yeni, doğru ve işlevsel hareket
paternlerinin yerleştirilmesinin çok büyük bir önemi vardır.Uzay Terapi Methodu,
çeşitli araçlardan yararlanır. Bir taneside Ortostatik terapi giysisi denilen
yumuşak dinamik Propioseptif ortez. Uzay Terapi Methodu vücudu mümkün olduğu
kadar normale yakın bir şekilde dezeltir. Doğru postüral düzgünlüğü yeniden
sağlamanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli
bir rolü vardır.
Uzay
Terapi Egzersiz Ünitesi, istenen hareketleri izole etmek ve bu hareketten
sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek için kullanılır. Uzay Terapi Egzersiz
Ünitesi hareket açıklığı, kas ve eklem esnekliğinin yanında fonksiyonel
becerilerin kazanılmasınıda sağlar. Uzay Terapi Methodu her bir bireyin büyüme
ve gelişimini arttıran yapısal bir programdır.

Uzay terapi Metodu, serabral palsi, gelişim geriliği ve
travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozukluklar için çok heyecan verici bir
yaklaşım. Çeşitli teknikler ve metotların elemanlarını kombine ediyor ve
temelleri egzersiz fizyolojisine dayanan sağlam bir mantığı var.
Anahtar nokta katılımcının kendi ihtiyaçları kuvvetleri ve zaaflarına dayalı
kurulmuş bir kuvvetlendirme programı. Artan kuvvet genellikle kendini günlük
yaşam aktivitelerinde gösteriyor.
Uzay terapi Metodu yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor.
Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, doğru ve fonksiyonel hareket
paternlerinin yerleştirilmesinin büyük bir önemi var.

Uzay terapi Metodunda çeşitli aletler kullanır. Bir tanesi de therasuit denilen
yumuşak dinamik proprioseptif bir ortez. Uzay terapi vücudu mümkün olduğu kadar
normale yakın bir şekilde düzeltir. Doğru postüral düzgünlüğü yeniden kurmanın
kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü
vardır.
Evrensel egzersiz ünitesi, istenilen hareketleri izole etmek ve bu hareketten
sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek kuvvetlendirmek için gerekli yetenekleri
kazandırmak için kullanılır. Evrensel egzersiz ünitesi hareket genişliği, kas ve
eklem esnekliği yanında fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sağlar.
Uzay terapi Metodu bireyin gelişimini ve büyümesini arttıran yapısal bir
programdır.


Hikaye:

– Uzay teknolojisinden esinlenerek geliştirilen bu tedavi
metodu temelini Rusya’dan alır

– Orijinaline kozmonotların giydiği özel kıyafet olan
‘Penguin Suit’ denmektedir

– İlk başta bu kıyafet kozmonotların uzayda uzun süre
kaldıklarında karşılaştıkları yer çekimi eksikliğinin olumsuz etkilerini (kas
atrofisi, osteoporoz) önlemek amacıyla dizayn edildi.

– 1990’lı yıllarda ‘suit’ nöromuskuler rahatsızlıkları olan
çocuklarda kullanıldı.

Uzay terapi Metodu:
– Suit ve Evrensel Egzersiz Ünitesinden oluşur. (EEÜ,
serebral palsili çocuklar için bireysel yoğun kuvvetlendirme programıdır)

– İmmobilizasyonun etkileriyle savaşır.

– Kuvvetlendirme eğitiminin prensiplerine dayanır.

– Özürlü çocuğun bedenini, sağlam bir çocuğunki gibi eğitir.

– Fizik tedavi ve rehabilitasyonda, sağlık ve fitness
alanlarından faydalanılarak oluşturulan yeni bir yaklaşım.

– Kişinin gelişimini ve büyümesini arttıran yapısal bir
program.


Ana Hedefler:

– Çocuğun kas tonusunu standart duruma getirmek

– Aktif hareket miktarını arttırmak

– Kuvvet ve dayanıklılığı arttırmak

– ‘Bağımsız birey’ hedefiyle çalışır. Çocuğun fonksiyonel
becerilerini geliştirmesine olanak sağlayarak, yeni kuvvetlenen kas
gruplarını kontrollü hale getirmek.


SUIT


Elastik bant sistemi sayesinde birbirine bağlantılı; başlık, yelek, diz yastıkları ve ayakkabı bileşenlerini içeren yumuşak, proprioseptif, dinamik ortez. Çocuğun ilerleme ve gelişimini hızlandırmak için yoğun egzersiz programımızla kombine ettiğimiz güvenilir, etkili bir araç.

– Propriosepsiyonu geliştirir.

– Patolojik refleksleri azaltır.

– Bedenin genel duruşu ve düzgün hareket paternlerini yeniden
inşa eder.

– Harici denge sağlar ve zayıf kasları destekler.

– Vücudun görünüşünü düzeltir.

– Vestibular sistemi etkiler.

– Merkezi sinir sistemini yeniden eğitmek üzere beyni uyarır.

– Dokunsal ve duyusal uyarı sağlar.

– Konuşmanın kazandırılması ve akıcılığını sağlar.

– Vücudu ağırlık şeklinde basınçla yükler.

– Yeni öğrenilen hareketler ve fonksiyonel becerilerin
gelişimini hızlandırır.

 


Endikasyonları:

– Serebral palsili çocuklar

– İnme (felç) hastaları

– Travmatik beyin yaralanmaları

– Omurilik hasarları

– Nöromuskuler hastalıklar


Tipik Yoğun Egzersiz Programı:


Günde 3-4 saat, haftada 5 gün- 3-4
hafta

İlk hafta: Tonus
azaltılması üzerinde çalışma, patolojik hareket kalıplarını azaltma, aktif
düzgün hareket kalıplarını arttırma ve genel kuvvetlendirme

İkinci hafta:
Hareketlenen sorumlu spesifik kas gruplarının kuvvetlendirilmesi üzerinde
çalışma

Üçüncü hafta:
Artan kuvvet ve dayanıklılığı kullanarak çocuğun fonksiyonel seviyesini
geliştirme (oturma, emekleme, yürüme)


Nasıl Etkili Oluyor:

– Patolojik hareket kalıplarını azaltır

– Kuvveti arttırır

– Kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır

– Dayanıklılığı arttırır

– Fonksiyonel aktiviteleri arttırır (oturma, emekleme, yürüme
gibi